Nederlands leren? A piece of cake! - If We Were You
Bekijk al onze cases

Provincie Vlaams-Brabant

Nederlands leren? A piece of cake!

Nederlands leren? A piece of cake!

De Vlaamse Rand rond Brussel wordt overspoeld door anderstaligen. De beperkte kennis van het Nederlands vormt vaak een sociale barrière voor de integratie in het lokale, sociale weefsel. Daarom organiseert de Provincie Vlaams-Brabant elk jaar samen met Het Huis van het Nederlands en vzw De rand taalcursussen in meer dan 15 gemeenten in de Vlaamse Rand. If we were you nam de taak op zich om de anderstaligen ervan te overtuigen dat Nederlands leren heel behapbaar is. Zoals in een taalleerboek, maar dan zonder het schoolse, gaven we in de campagnebeelden de Nederlandse vertaling van korte, alledaagse woorden of zinnen, gecombineerd met een vrolijk en herkenbaar beeld van de buurman, een collega en het lief. En wat blijkt? Zo moeilijk is die taal eigenlijk niet.
We bereikten de doelgroep via geografisch selecteerbare media: posters in VDAB-jobpunten, OCMW’s, bibliotheken en gemeentehuizen, 500 000 huis-aan-huis flyers, Facebook ads, banners op de VDAB-site, bedrukte broodzakken en draagtasjes die verdeeld werden bij bakkers en in etnic shops.
De taalcursussen waren in no time volzet. Piece of cake.

vlaamsbrabant-nederlands-leren