IWWU - If we were you, we'd check out our menu of B2B services

You can call us a one-stop-shop but every customer uses us in a different way, depending on its needs. You can consider our activities as a menu to pick from. We are here for your:

Corporate communication
Product communication
Internal communication
Lead generation


Strategy services

Strategic positioning
Workshops
Drawing up marketing and communication plans
Project management

Media planning and booking (licensed agency)

 


Creative services

Concept development
Creative design (both online and offline)
Web design
Photoshop jobs
Graphic design
Copywriting
Animated video

 


Tooling

The above services result in an endless list of tools. Just to name a few:
Elevator pitches
Concept visuals
Logo and corporate identity
Brochures
Ads
Invites
Email templates
Video and print testimonials
Annual reports
White papers
Landing pages
Events
POS materials
Newsletters
Office decoration
PowerPoint presentations and templates
Direct mail
Animated videos
Radio/TV commercials
Google ads
Social ads
Third party toolboxes

 


For some services, we work with partners:

Programming
Adwords consulting
Photography
Printing
Video shooting and editing

 


KMO-portefeuille

De basiscriteria zijn:
– in Vlaanderen gevestigd zijn;
– minder dan 250 werknemers in dienst hebben;
– maximum 50 miljoen euro jaaromzet hebben.

Als u deel uitmaakt van een groep neemt u best contact op met Vlaio want soms worden groepsomzetten samengeteld.

U vindt alle info over de subsidieerbare diensten op http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers.

Hebt u een kleine of middelgrote onderneming?
Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Hieronder zetten we de criteria even op een rijtje. De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:
– aantal werknemers
– omzet
– balanstotaal

Kleine onderneming Middelgrote onderneming
werknemers < 50 VTE* werknemers < 250 VTE*
of omzet ≤ € 10 000 000 of omzet ≤ € 50 000 000
of balanstotaal ≤ € 10 000 000 of balanstotaal ≤ € 43 000 000

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, etc.

Hoeveel subsidies kan u krijgen?

Opleiding + advies (per jaar)
Kleine onderneming steunpercentage: 40%

steunplafond: € 10 000

Middelgrote onderneming steunpercentage: 30%

steunplafond: € 15 000

 


Hoe werkt het?
U moet zelf kijken of u recht heeft op de subisidies a.d.h.v. bovenstaande criteria en hoeveel subsidie u dat jaar al heeft opgebruikt. We bezorgen u dan een gedateerde projectbeschrijving met een budget (dewelke u moet ondertekenen). Met die gevevens kan u de aanvraag doen. Deze wordt automatisch bevestigd. U hoeft enkel binnen de 30 dagen na aanvraag uw bijdrage te storten naar de overheid.
Wij factureren volgens het project vordert (u heeft meer dan een jaar tijd om het budget op te nemen) en u geeft aan de overheid de opdracht om onze facturen te betalen. De btw betaalt u rechtstreeks aan ons.
U krijgt van ons een eindverslag met het advies.